Acest document stabilește “Termenii și condițiile” in care poți utiliza site-ul www.phemp.me

 

Folosirea (vizitarea sau cumpărarea produselor) acestui site, implică acceptarea acestor “Termeni și Condiții”. Pentru folosirea, în cele mai bune conditii a site-ului, se recomandă citirea cu atentie a “Termenilor și Condițiilor”. Site-ul www.phemp.me își asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără o altă notificare. Cea mai recentă versiune a “Termenilor și Condițiilor” poate fi citită oricand folosind legătura “Termeni și Condiții” din josul paginilor site-ului.

Accesul si utilizarea site-ului www.phemp.me se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea si accesul la servicii presupune, implicit, acceptarea acestor termeni și conditii, cu toate consecințele care decurg din acceptul tău. Pentru a obține acces la site, adică la serviciile și informatiile puse la dispoziție prin el, trebuie să obții acces la World Wide Web, direct, sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii de Internet, platind orice taxă asociată cu acest proces. În plus, trebuie să ai la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. Prin termenul “Utilizator” al acestui site se întelege orice persoană fizică sau juridică.

Drepturi de Autor (copyright)

Întregul conținut al site-ului www.phemp.me – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică, scripturi, programe și alte date este apărat de Legea Drepturilor de Autor și de legile privind Proprietatea Intelectuala și Industrială. Folosirea fără acordul www.phemp.me a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris. Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de Legea Dreptului de Autor.

Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întamplă fără acordul scris explicit, nu ne asumam responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decat cele autorizate. Prin aceasta, proprietarul site-ului își rezervă dreptul de sa solicita sancționarea, conform legislației în vigoare, a oricărei acțiuni de acest tip, care nu are acordul său prealabil.
www.phemp.me sau terțe părti pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (link-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. www.phemp.me nu garantează, nu este și nu poate fi făcut responsabil, în nici un fel, de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. www.phemp.me nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de/sau în legatură cu folosirea, încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei parti a serviciilor, accesul, folosirea serviciilor sau informatiilor puse la dispozitie prin intermediul site-ului www.phemp.me într-un mod care violează legislația românească / internațională în materie de Drept de Autor și Proprietate Intelectuală, implică răspunderea civila ori penală pentru astfel de acțiuni. Orice eventual litigiu în legatură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

Reguli de utilizare

Nu sunt permise:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site;
 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea, prin orice mijloace, a materialelor și informațiilor publicate sau încercarea de a acționa in acest scop;
 • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului în vederea distribuiri lor pe liste de corespondență sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (spamming) ori în orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricăreia dintre aceste reguli atrage dupa sine răspunderea civila sau penală. Vom investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperand cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea lor.

Disponibilitatea serviciului

www.phemp.me își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile, cu sau fără o notificare prealabilă.

www.phemp.me nu este răspunzator față de utilizator, orice terță persoană fizică, juridică sau instituție, pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

www.phemp.me poate schimba, în orice moment, conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

Absolvirea de răspundere

Acceptând să utilizezi acest site, declari în mod expres și implicit că ințelegi că ești de acord cu următoarele:

 • utilizarea site-ului se face pe propria raspundere. www.phemp.me se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop;
 • www.phemp.me nu oferă nicio garanție că:
  • informațiile vor implini toate cerințele tale;
  • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
  • calitatea produselor, serviciilor, informațiilor sau a altor materiale cumpărate sau obținute de tine prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele;
  • orice eroare de program va fi corectată.

Accesul pe site

Se garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descarca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde / revinde sau de a exploata site-ul în orice alta manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor noastre, fără acordul scris.

Comentarii, comunicări și alte date / informații

Cei care accesează / vizitează site-ul pot face comentarii și orice alte comunicări, sa transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informații, atata timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține virusi, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lant, mail-uri în masa sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități, vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare.

Avem dreptul (dar nu și obligația) de a șterge orice astfel de conținuturi identificate pe site. Nu vom purta responsabilitatea și nici nu vom putea fi obligați la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări. În cazul trimiterii sau afișării unor materiale / documente, se consideră ca utilizatorul ne conferă nouă și afiliaților / asociaților noștri dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea,  nouă și afiliaților / asociaților noștri sau celor cărora le retransmitem dreptul de licență, dreptul de a utiliza numele pe care îl asociezi cu un astfel de conținut. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane.

Securitatea informațiilor

Acest site foloseste măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se afla în controlul nostru. Nu ne asumăm însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea, nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește site-ul.

Prin completarea câmpurilor din formularele online, utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează sa între în baza de date și să primeasca mesaje cu privire la produse și servicii, promoții, concursuri sau orice alte acțiuni editoriale și de marketing desfășurate în viitor.

La solicitarea explicită a utilizatorului adresata la salut@phemp.me, ne obligăm să rectificăm, să actualizăm, să blochăm, să ștergem sau să transformăm în date anonime și să încetăm prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform dispozițiilor Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Citește și pagina dedicată în acest sens, Politică de confidențialitate.

www.phemp.me se obliga să nu facă publica adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvaluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și / sau procedurile judiciare.

www.phemp.me nu răspunde de atacurile ce ar putea avea ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

www.phemp.me nu își asumă nici un fel de responsabilitate pentru situțtiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativa, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

Politica site-ului www.phemp.me este de a nu accepta sau de a nu lua în consideratie materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, www.phemp.me își rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidențiale și lipsite de protecția drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale și drepturi devin proprietatea noastră, liberă de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop, fără obligația de a acorda compensații pentru utilizarea lor. Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvaluită în cazul in care, prin informațiile postate, acestia ar putea fi puși în pericol.

Pe site-ul www.phemp.me pot fi prezente reclame și / sau legături catre pagini ale unor terțe părti, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se afla sub controlul www.phemp.me și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

www.phemp.me își rezervp dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publica în această pagina și va intra efectiv în vigoare din momentul publicării ei.

Declinarea responsabilității

Nu ne asumăm responsabilitatea și nu putem fi făcuți vinovați pentru pagubele apărute prin folosirea în orice fel a produselor achiziționate prin intermediul acestui site. Site-ul și materialele aferente sunt folosite “așa cum sunt” și “atât cât sunt disponibile” fără garanții de nici un fel.

Nu oferim nicio garanție, nici în mod expres și nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la funcționarea acestui site, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord, în mod expres, că folosirea acestui site și cumpărarea produselor se face pe propriul risc.

Nu vom fi răspunzatori pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bună-voința posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar daca a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultand din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
 • acces neautorizat sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problema legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat de www.phemp.me, de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa salut@phemp.me.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în intregime autorilor acestora. www.phemp.me își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Greșeli de tipar

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru greșelile de tipar sau afișare în ceea ce privește prețuri, caracteristici, imagini etc. În eventualitatea în care prețul produsului sau unele caracteristici ale produsului au fost greșit introduse în bazele noastre de date sau afișate greșit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, compania noastra își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.

Taxe suplimentare

Prețul final plătit de client este format din prețul produsului afișat în mod expres și clar pe acest site și cheltuielile de expediție și / sau încasare aferente. Nu percepem nicio taxă suplimentară clientului la cumpărarea produsului.

Condiții legale

Site-ul www.phemp.me funcționează conform prevederilor legale ale Statului Român.

Dispute și conflicte

Orice conflict apărut între noi și clienti se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă, prin înțelegere între cele două părți. 

În cazul în care soluționarea conflictelor nu este posibilă pe cale amiabilă, se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu, iar soluționarea conflictelor este de compentența instanțelor românești.

Probleme legate de Drepturi de Proprietate Intelectuală

Dacă dorești să raportezi probleme legate de drepturile de Proprietate Intelectuală, ne poți scrie pe adresa salut@phemp.me sau folosind formularul din pagina de Contact.

Comenzi online

Prin plasarea de comenzi online pe www.phemp.me, clientul își exprimă acordul explicit de a fi de acord cu conditiile și termenii stipulați în această pagină, și cu informațiile prezentate în Politica de confidențialitate.

Acceptul clientului se exprimă în pagina de plasare a comenzii. Te rugăm să citești toate informatiile înainte de a efectua o comanda online pe www.phemp.me.

Dispoziții finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nula sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odata cu cumpărarea și lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni, conditiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Ultima actualizare: Aprilie 2020
Se încarcă …
 • Niciun produs în coș.